Politica de confidenţialitate

Stimate client,

Ne bucurăm că faci parte din baza noastră de date şi dorim să te asigurăm că datele tale au fost și vor fi utilizate în mod responsabil pentru a-ți trimite informații cu privire la produse noi, oferte și anunțuri despre evenimentele organizate de noi.
Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și libera circulație a datelor, care vizează creșterea nivelului de siguranță a datelor personale și crearea unui mediu de încredere care va da oricărei persoane posibilitea de a controla propriile date.
Așadar, considerăm că este momentul potrivit pentru a-ți comunica ce date personale prelucrăm, modul cum le prelucrăm și cum ne însușim prevederile Regulamentului 679/2016.

Ce date personale prelucrăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare (nume, prenume), sexul, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), precum și date privind activitatea ta de client.
Aceste date le primim direct de la tine în momentul în care ne oferi consimţământul de a fi inclus în baza noastră de date, în calitate de client / beneficiar al produselor şi / sau serviciilor noastre.

Modul de prelucrare a datelor tale personale

Prelucrăm datele tale personale în format electronic, doar în următoarele scopuri:

Activități de marketing direct;
În scop statistic;
În scopul oricaror campanii promoţionale
Furnizarea de produse și servicii;

Prelucrarea datelor tale personale se bazează pe temeiuri legale ( îndeplinirea obligațiilor legale de facturare) sau pe interesul legitim al desfășurării activității și al îmbunătățirii continue a produselor și serviciilor pe care ți le oferim. Activitățile de marketing direct se desfășoară pe baza consimțământului tău, acordat în mod expres, consimțământ pe care îl poți retrage în orice moment, urmărind instrucțiunile de pe site-ul societății sau din prezentul e-mail.
Datele tale cu caracter personal sunt accesibile exclusiv angajaţilor din departamentul de marketing şi vânzări din cadrul ADRIANTORTECHNIK SRL .

Perioada de prelucrare a datelor tale personale

Datele tale cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada de 10 ani din momentul înregistrării și vor fi șterse de îndată ce îți vei retrage consimțământul.

Drepturile tale și modul în care le poți exercita

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – poți retrage oricând consimțământul tău privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Această acțiune va avea efecte doar pentru viitor, iar prelucrarea anterioară va rămâne valabilă. În cazul în care consimțământul se referă la datele cu caracter personal ale unui minor cu vârsta sub 16 ani, în toate cazurile cererile de retragere a acestuia trebuie formulate de tutorele legal al minorului.
Dreptul la rectificare – poți corecta datele tale personale sau le poți completa;
Dreptul la ștergerea datelor – poți solicita ștergea datelor, dacă prelucrarea acestora nu a fost legală, dar și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor tale personale;
Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, în format electronic, structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat sau poți solicita ca datele să fie transmise altui operator de date personale;
Dreptul la informare – ne poți solicita oricând informații despre activitățile de prelucrare a datelor tale personale pe care le desfășurăm;
Dreptul de a depune plângere – te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
În plus, ai dreptul de a solicita intervenția umană în cazul prelucrării automate a datelor tale, îți poți exprima punctul de vedere și poți contesta deciziile.

Cum poți interveni asupra datelor personale prelucrate de noi
Exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, împreună sau separat, se poate face prin adresarea unei cereri scrise, datate si semnate trimise prin email, la adresa attclienti@gmail.com sau prin serviciul poștal, Sos Stefanesti nr 11, Stefanestii de Jos , jud Ilfov, .
Ne-am conformat Regulamentului (UE) 2016/679 și am desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor. El îți va răspunde în urma unei solicitări trimise prin una dintre modalitățile de mai sus, legat de orice detalii privind protecția datelor personale

CONTACT
× Ai nevoie de Ajutor ?!